Văn bản mới nhất
Số 826 PGD&ĐT-CMTH V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020
Số 1292 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn thị xã Đông Triều, giai đoạn 2019-2025
Số 284 BATGT V v dừng hoạt động số xe chở học sinh không có phù hiệu và tăng cường các biện pháp quản lý xe đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh
Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
Số 824 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều
Số 823 PGD&ĐT Về việc đăng ký nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí hoặc thôi việc theo Nghị quyết số 206 2019 NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Số 816 PGD&ĐT-CMTH Về việc triển khai cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ dành cho học sinh tiểu học
Số 2207 SGDĐT-VP V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
Số 2187 SGDĐT-GDTrH V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 -2020
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
91/BC-PGD&ĐT Số 91 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Sơ kết học kỳ I, Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2015-2016 29/01/16
06/BC-PGD&ĐT Số 06 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 2015 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 2016 06/01/16
864/BC-PGD&ĐT Số 864 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11-2015 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2015 01/12/15
783/BC-PGD&ĐT Số 783 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 2015 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 2015 30/10/15
725/PGD&ĐT Số 725 PGD&ĐT V v Kết luận hội nghị tập huấn môn Địa lý năm học 2015-2016 12/10/15
Số: 590/BC-PGD&ĐT Số 590 BC-PGD&ĐT- Báo cáo Tổng kết năm học 2014-2015 Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 26/08/15
Số: 191/BC-PGD&ĐT BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 2015 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 2015: BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2015và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2015 02/04/15
Số: 30/BC-PGD&ĐT Số 30 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I PHƯƠNG HƯỚNG, NHỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015 08/02/15
09/BC-PGD&ĐT Số 09 BC-PGD&ĐT Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 2015 08/01/15
Số: 772/BC-PGD&ĐT Số 772 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 2014 04/12/14
Số: 569/PGD&ĐT Số 569 PGD&ĐT V v Nâng cao tỉ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế 11/09/14
Số: 567/PGD&ĐT Số 567 PGD&ĐT V v Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước trong trường học. 11/09/14
Số: 288/BC-PGD&ĐT Số 288 BC-PGD&ĐT Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 2014 01/06/14
289 /PGD&ĐT Số: 289 PGD&ĐT THÔNG BÁO: Kết quả của ngày hội Công nghệ thông tin lần thứ 4 - năm 2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều 01/06/14
Số: 198/BC-PGD&ĐT Số: 198 BC-PGD&ĐT BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 2014: Số: 198/BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2014 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2014 17/04/14
Số: 650/BC-PGD&ĐT Số: 650 BC-PGD&ĐT:Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2013 05/11/13
Số: 444/BC-PGD&ĐT Số: 444 BC-PGD&ĐT:BC tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2013 05/08/13
Số: 264/BC-PGD&ĐT Số: 264 BC-PGD&ĐTBÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2013 04/05/13
Số: 199/BC-PGD&ĐT Báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2013 28/03/13
Bao cao thang 2 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2013 12/03/13
Hiển thị 21 - 40 trong tổng số 54 mục.
trong 3