Văn bản
  • Số 1527 UBND Về việc tăng cường công tác thực hiện trao đổi văn bản điện tử, giao dịch điện tử sử dụng chữ ký số
  • «Trở về
Số hiệu: 1527/UBND
Ngày ban hành: 07/07/18
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
1 of 2