Văn bản mới nhất
Số 879 PGD&ĐT-CNTT V v hướng dẫn tổ chức dạy môn Tin học và khai thác sử dụng phòng học đa chức năng từ năm học 2019-2020
Số 871 PGD&ĐT Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác quản lý giáo dục học sinh, giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020
Số 197 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 2204 SGDĐT-GDMN V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020
Số 829 PGD&ĐT-THCS Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019-2020
Số 190 KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 2348 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới
Số 827 PGD&ĐT-CNTT Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020
Số 826 PGD&ĐT-CMTH V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020
Số 819 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Số 1292 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn thị xã Đông Triều, giai đoạn 2019-2025
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2905/SGDĐT-KHTC Số 2905 SGDĐT-KHTC V v trả lời Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên về hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 30/10/17
PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2017 19/02/17
Số: 178/DA VNEN Số 178 DA VNEN V v Hướng dẫn dạy thí điểm tài liệu Giáo dục lối sống lớp 5 theo Mô hình Trường học mới 22/01/15
Số: 3188 /ĐL-SGDĐT-SVH,TT&DL Số 3188 ĐL-SGDĐT-SVH,TT&DL ĐIỀU LỆ Giải Điền kinh học sinh Quảng Ninh năm học 2014-2015 10/12/14
Số: 2966/SGD&DDT-CNTT&CTHSSV Số 2966 SGD&DDT-CNTT&CTHSSV V v tăng cường công tác quản lý, giáo dục trong trường học 29/09/14
Số: 2255/SGDĐT-CNTT&CTHSSV Số 2255 SGDĐT-CNTT&CTHSSV V v nâng cao tỉ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế 08/09/14
Số: 1717/SGDĐT-KHTC Số 1717 SGDĐT-KHTC V v đề nghị các đơn vị trực thuộc lập Dự toán NS năm 2015 21/07/14
Số 1697 SGD&ĐT-VP V v khẩn trương phòng chống cơn bão số 2 Rammasun 17/07/14
1537/SGDĐT-KHTC Số: 1537 SGDĐT-KHTC Về việc triệu tập đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng 01/07/14
Số: 1405/SGD&ĐT-GDTrH Số: 1405 SGD&ĐT-GDTrH: V v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2014 19/06/14
Số: 1387/SGD&ĐT-GDTrH Số: 1387 SGD&ĐT-GDTrH: V v thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học năm học 2014-2015 18/06/14
Số: 1365/SGD&ĐT-GDTrH Số: 1365 SGD&ĐT-GDTrH: V v HD triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT các cấp dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 16/06/14
1185/SGDĐT-CNTT&CTHSSV Số 1185 SGDĐT-CNTT&CTHSSV Về việc hướng dẫn về quy trình thủ tục, trình, xét duyệt và công nhận trường học đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự 27/05/14
Số : 386/ SGD&ĐT -VP Số 386 SGD&ĐT -VP V v Thực hiện hoán đổi ngày nghỉ vào năm 2014 25/02/14
Số: 365 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV Số: 365 SGDĐT-CNTT&CT: V v chấn chỉnh một số hoạt động giáo dục học sinh. 24/02/14
Số: 3665/SGDĐT-GDTrH Số: 3665 SGDĐT-GDTrH: V v góp ý dự thảo Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT sau năm 2015 16/12/13
Số: 3508/SGD&ĐT-GDTrH 3508 SGD&ĐT-GDTrH: V v lập danh sách giáo viên đi bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài năm 2014 02/12/13
Số: 3490 /SGD&ĐT-GDTH Số: 3490 SGD&ĐT-GDTH: V v Danh sách cán bộ thực hiện khảo sát đánh giá tác động Dự án GPE-VNEN 29/11/13
Số: 3486 /SGDĐT-GDTH Số: 3486 SGDĐT-GDTH: V v thông báo kế hoạch kiểm tra kết quả PCGDTH ĐĐT, PCGDTHCS và PCGD TrH năm 2013 29/11/13
Số: 3241/SGD&ĐT-CNTT&CTHSSV Số: 3241 SGD&ĐT-CNTT&CTHSSV: V v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT 04/11/13
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 45 mục.
trong 3