Thư viện văn bản
  • Số 795 PGD&ĐT Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã từ năm học 2019-2020
  • «Trở về
Số hiệu: 795/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/19
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
1 of 14