Kiểm tra công tác tổ chức chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020 

Từ ngày 15/9/2019 đồng chí Lê Thu Trà-Thị ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT cùng các đồng chí Cán bộ, Chuyên viên phòng GD&ĐT đã kiểm tra công tác tổ chức chuẩn bị cho năm học mới tại một số trường TH và THCS trên địa bàn thị xã.

 

 

Khai mạc các lớp Tiếng Anh giao tiếp cho học sinh và người dân xã Yên Đức 

(Theo: https://dongtrieu.quangninh.gov.vn): Từ hiệu quả của đề án "Dạy và nâng cao trình độ sử dụng Tiếng Anh giao tiếp cho học sinh Tiểu học, THCS và người dân ở các trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Đức, hè 2017 và 2018" mang lại, sáng ngày 10/6, tại xã Yên Đức, Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai Đề án trên trong dịp hè 2019 và khai mạc các lớp Tiếng Anh giao tiếp cho học sinh và người dân xã Yên Đức.

 
Tin mới nhất