Thủ tục: Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp Tiểu học, Trung học cơ sở

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm.
+ Danh sách giáo viên thực hiện dạy thêm.
+ Giáo viên phải đạt trình độ chuẩn
+ Cơ sở vật chất phải đảm bảo đúng quy định.
+ Đảm bảo về vệ sinh trường học
+ Đối với Tiểu học không quả 35em /lớp
+ Đối với Trung học cơ sở không quá 45em/lớp
+ Đối với nhóm học sinh học tại gia đình không quả 6 học sinh cùng một trình độ và không quá 4 học sinh nếu quá 2 trình độ
+ Đối với Trung học cơ sở không quá 2 buổi/tuần/môn
+ Đối với Tiểu học thời gian học theo sự thoả thuận giữa gia đình học sinh và các tổ chức
+ Mỗi buổi học được tính 3 tiết mỗi tiết 45 phút.
+ Nội dung dạy thêm: Củng cố, ôn luyện, bổ sung kiến thức đã học.
+ Đơn xin học phải được sự đồng ý của cha mẹ học sinh


 - Trình tự thực hiện:
a) Đối với cá nhân, tổ chức
+ Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường tự lập và hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu quy định) xin cấp phép dạy thêm, học thêm hoặc đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để được cung cấp hồ sơ hướng dẫn lập, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định (nếu có yêu cầu).
+ Nộp hồ sơ nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện (Trưởng phòng).
+ Nhận giấy phép tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.
b) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ của cá nhân và tổ chức ngoài nhà trường.
+ Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường.
- Cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đao tạo cấp huyện
+ Thông qua hệ thống Bưu chính.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn xin mở lớp dạy thêm, học thêm.
+ Danh sách giáo viên dạy thêm.
+ Bản pohotocopy bằng chuyên môn sư phạm tương ứng cuả người đứng đại diện tổ chức, cá nhân đứng tên xin mở lớp dạy thêm (mang theo bằng gốc để đối chiếu)
+ Danh sách học sinh học thêm.
+ Đơn xin học thêm của người học.
Đối với cá nhân tham gia dạy thêm:
+ Đơn xin dạy thêm, có ý kiến chấp thuận cả thủ trưởng đơn vị (nếu là giáo viên đương chức tại các trường phổ thông hoặc các cơ sở giáo dục khác) hoặc có ý kiến xác nhận của địa phương nơi cư trú và sự chấp thuận của người đứng tên xin mở lớp (nếu là cá nhân ngoài nhà trường phổ thông hoặc các cơ sở giáo dục khác).
+ Bản pohotocopy bằng chuyên môn sư phạm tương ứng tổ chức(mang theo bằng gốc để đối chiếu)
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo
d) Cơ quan phối hợp: Các trường học.
- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm.
+ Danh sách giáo viên thực hiện dạy thêm.
+ Giáo viên phải đạt trình độ chuẩn
+ Cơ sở vật chất phải đảm bảo đúng quy định.
+ Đảm bảo về vệ sinh trường học
+ Đối với Tiểu học không quả 35em /lớp
+ Đối với Trung học cơ sở không quá 45em/lớp
+ Đối với nhóm học sinh học tại gia đình không quả 6 học sinh cùng một trình độ và không quá 4 học sinh nếu quá 2 trình độ
+ Đối với Trung học cơ sở không quá 2 buổi/tuần/môn
+ Đối với Tiểu học thời gian học theo sự thoả thuận giữa gia đình học sinh và các tổ chức
+ Mỗi buổi học được tính 3 tiết mỗi tiết 45 phút.
+ Nội dung dạy thêm: Củng cố, ôn luyện, bổ sung kiến thức đã học.
+ Đơn xin học phải được sự đồng ý của cha mẹ học sinh
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số : 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 1 năm 2007 của bộ trưởng bộ GD&ĐT V/v quy định dạy thêm, học thêm.
+ Quyết định số : 2699/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 V/v ban hành quy định dạy thêm, học thêm của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
+Quyết định số:1690/2010/QĐ-UBND ngày 07thangs 6 năm 2010 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi điều 8 Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.Tin mới nhất