Thủ tục: Thành lập, cho phép thành lập trường Trung học cơ sở 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp thị xã; - Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.

 

Thủ tục: Thủ tục: Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở  

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan phối hợp: Không

Thủ tục: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan phối hợp : Không

Thủ tục: Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp thị xã; - Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo; các phòng chuyên môn có liên quan.

Thủ tục: Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo d) Cơ...

Thủ tục: Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và Bổ túc trung học cơ sở  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Quyết định số 33/2007-QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục công dân. + Quyết định 7176/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2007 của Bộ GD&ĐT v/v ban hành qui trình cấp phát phôi văn bằng,...


Các trang: 1  2  
Tin mới nhất